28/4/14

FIRA TAST TIANA

FIRA TAST TIANA - 13, 14 i 15 de juny de 2014
Segona edició del FIRA TAST TIANA amb nova i millor ubicació de les parades en un dels
carrers més centrics del poble i a continuació de la Fira gastronòmica i del vi TAST
TIANA, per la que en la passada edició van passar més de 5.000 persones.
Organitza l’Associació de Comerciants i Serveis Tianencs ACIST amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Tiana.
Carrer Marquès de Monistrol
Divendres 13 i dissabte 14 de 18h a 24h
Diumenge 15 de 18 a 23h.
Reglament per a la inscripció i participació
Requeriments per la sol·licitud d’inscripció
Full de sol·licitud d’inscripció omplert i signat
Full de declaració responsable omplert i signat
Fotocopia del DNI o NIF o CIF
Justificant d’alta de l’IAE
Darrer rebut d’autònoms
Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut del pagament vigent
Descripció del producte i la marca
Fotografia de la parada i un mínim de 3 del producte
Alimentació:
Carnet de manipuladors i registre de sanitat
Es valorarà:
Carnet d’artesà
Enviar tota la documentació a l’Acist via mail a:
acist.tiana@gmail.com o a l’apartat de correus 49 - 08391 de Tiana.
La data limit d’entrada de la sol·licitud és el 23 de maig de 2014
Les sol·licituds, acceptades o no, rebran una notificació de l’organització.
Un cop aprovada la sol·licitud és durà a terme l’ingrés, amb data limit de 02 de juny,
fent constar en el concepte el terme FIRA TAST i el nom del negoci o participant.
Sense el pagament no és farà efectiva la inscripció.
Un cop fet el pagament es rebrà la resta d’informació necessària.
Parada
La ubicació de la vostra parada us serà donada amb anterioritat via mail, un cop
acceptada la vostra sol·licitud d’inscripció i abonat el pagament. La ubicació és
inamovible.
Disposareu de connexió a la xarxa elèctrica.
Es necessari que porteu allargador i làmpades amb bombetes de baix consum.
Queda prohibit l’us de qualsevol aparell elèctric que no hagi estat autoritzat
prèviament.
Els carrers on es desenvoluparà la fira disposen d’enllumenat public.
Es donarà un premi a la parada millor guarnida amb la temàtica del TAST TIANA (Mostra
Gastronòmica i del vi). El premi atorgat consistirà en el 50% del cost de participació en
la següent edició del FIRA TAST.
El premi pot quedar desert si així ho creu la Comissió de fires de l’Acist
Producte
Només es podrà exposar o vendre el tipus de producte que s’hagi especificat en el full
de sol·licitud d’inscripció. La venda de productes no autoritzats pot ser causa de baixa
immediata i sense el retorn del cost.
Preu
El preu pels tres dies és de 75€
Les parades d’alimentació 100€
El preu és per un espai de 3x3, en el cas de necessitat de més espai es cobrarà 25€ per
metre extra, sempre i quan sigui possible.
El preu inclou la connexió a la xarxa elèctrica, un màxim de 2 taules de 250x70 i 2
cadires, sempre i quan s’hagi demanat previament en el ful d’inscripció.
Podem cedir carpes de 3x3 per un cost total de 30€ els tres dies, segons disponibilitat.
Es realitzarà un descompte de 25€ si és realitza alguna activitat o taller d’artesania els
tres dies i prèviament justificat al full d’inscripció i aprovat per l’organització.
Publicitat
Agenda Premsa nacional
Revistes gatronomiques i del vi especialitzades
Revista Municipal
Ràdios locals
Cartelleria i pancartes
Programa a totes les vivendes de Tiana

Portals internet
Facebook Acist (publicació de fotografies i descripció dels participants)
Blog Acist
Web Ajuntament
Descàrrega i càrrega
Es lliurarà un plànol on es mostrarà l’accés a la fira, la ubicació de la vostra parada, la
zona de descàrrega i els llocs d’estacionament on haureu de dirigir-vos un cop hagueu
descarregat el material.
Muntatge i desmuntatge
El muntatge de la parada i la col·locació del producte es realitzarà entre les 16h i les
17h. del divendres 13. A les 18h s’inaugurarà el Fira Tast Tiana i per tant, totes les
parades hauran d’estar muntades i enllestides sense excepció.
El desmuntatge de les parades no es farà efectiu fins al tancament de la fira, el
diumenge 15 a les 24h.
L’espai l’haureu de deixar en les mateixes condicions de neteja en les que l’heu trobat.
Hi haurà espais de reciclatge repartits pel recorregut de la fira. Feu-ne un bon us.
Si per motius climatològics no es dués a terme la fira, és retornaria el 50% del preu.
Per a qualsevol informació addicional no dubteu posar-vos en contacte amb nosaltres.
Acist Tiana
Lluís Gallen
687 814 509
acist.tiana@gmail.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario