18 mostra d'art de dones femart. .hi havia una afi nitat d’allò més irreductible, una actitud que buscava la manera de vincular-nos, de fer xarxes i d’avançar conjuntament sense renúncies…
Les a finitats no són sentiments particulars sinó actituds que provenen de vivències i d’experiències.
Les afi nitats creen un marc favorable a la relació positiva. En un marc d’afi nitats hi pot haver dissens i fins i tot desacord, però no oposició, perquè l’afinitat no és una posició, sinó una recerca de confl uència ampla, per tal de poder desenvolupar distincions no competitives.
L’a finitat et fa sortir de tu i pensar en allò de l’altra, en allò que et resulta afí (per estrambòtic que sigui).
Presentació de propostes:del 9 al 13 de juliol a Ca la Dona (de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 hores)
La Mostra d’Art de Dones FEM ART, és un espai d’interrelació d’artistes des d’on reivindicar el valor transformador del treball entre dones. I això, a més a més, ho hem fet sempre des de la perspectiva d’art compromès amb el canvi i la crítica social.
BasesA la Mostra hi poden participar les dones que ho desitgin.Es poden presentar obres de qualsevol disciplina artística (arts visuals, escèniques, musicals), sempre que girin entorn el tema proposat. Tota la informació de les BASES(pdf)