28/2/12

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA
6, 7, 8 i 9 de setembre de 2012Ubicació del Mercat / Ubicación del Mercado

El Mercat de Paradistes està situat al costat de les Piscines Municipals (C/ de la Plana).
El Mercado de Paradistas está situado al lado de las Piscinas Municipales (C/ de la Plana).

           
Informació i inscripció al Mercat de Paradistes
Información e inscripción en el Mercado de Paradistas


1.      Per participar al Mercat de Paradistes 2012 heu de llegir i acceptar la normativa i descarregar-vos la sol·licitud a l’adreça www.firatarrega.com
Heu d’enviar la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació demanada per correu postal o electrònic o bé per fax.
Para participar en el Mercado de Paradistas 2012 debéis leer y aceptar la normativa y descargaros la solicitud en la dirección www.firatarrega.com
Debéis enviar la solicitud rellenada junto con el resto de documentación por correo postal, mail o fax.

2.      Confirmeu-nos si us plau el vostre correu electrònic quan empleneu la sol·licitud de participació o bé envieu-nos un mail de confirmació a recursos@tarrega.cat
Confirmarnos por favor vuestro correo electrónico cuando rellenéis la solicitud de participación o bien enviadnos un mail de confirmación a recursos@tarrega.cat

3.      Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros.


Contacte

Carme Bosch
Responsable del Mercat de Paradistes
T. 973 310 854
recursos@tarrega.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario