26/2/14

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA
11, 12, 13 i 14 de setembre de 2014Ubicació del Mercat / Ubicación del Mercado

El Mercat de Paradistes està situat al costat de les Piscines Municipals (C/ de la Plana).
El Mercado de Paradistas está situado al lado de las Piscinas Municipales (C/ de la Plana).

           
Informació i inscripció al Mercat de Paradistes
Información e inscripción en el Mercado de Paradistas


1.      Per participar al Mercat de Paradistes 2014 heu de llegir i acceptar la normativa i descarregar-vos la solicitud a l’adreça www.firatarrega.com Heu d’enviar la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació demanada per correu postal o electrònic o bé per fax.

Para participar en el Mercado de Paradistas 2014 debéis leer y aceptar la normativa y descargaros la solicitud en la dirección www.firatarrega.com
Debéis enviar la solicitud rellenada junto con el resto de documentación por correo postal, mail o fax.


2.      Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros.Contacte

Carme Bosch
Responsable del Mercat de Paradistes
T. 973 310 854
recursos@tarrega.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario