3/10/13

PORTAL DE L’ANGEL 2014 BARCELONA

PORTAL DE L’ANGEL 2014 BARCELONA

ES CONVOQUEN ARTESANS I DISSENYADORS AMB CARNET D’ARTESÀ PROFESIONAL PER A LA

CONVOCATÒRIA PORTAL DE L’ÀNGEL 2014 . CAL PRESENTAR LA SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ

ABANS DEL 10 D’OCTUBRE DEL 2013 , ENVIANT UN CORREU A

indesignbcn@gmail.com

ADJUNTANT :

DADES PERSONALS , OFICI , NOM DE LA MARCA ,TRAJECTÒRIA PROFESIONAL/

CURRÍCULUM , WEB / BLOG I 4 FOTOGRAFIES DE PRODUCTE.

ELS SELECCIONATS REBRAN AVÍS VIA CORREU ELECTRÒNIC AL LLARG DEL MÉS D’OCTUBRE

2013.
CAL QUE LLEGIU ATENTAMENT LES BASES DE PARTICIPACIÓ I LA NORMATIVA ADJUNTA.

LA SOL.LICITUD DE PAQRTICIPACIÓ IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES BASES .

LA CONVOCATÒRIA NO IMPLICA LA PARTICIPACIÓ DIRECTA A CAP FIRA DEL PORTAL DE L’ÀNGEL, JA

QUE AQUESTA ÉS UNA SELECCIÓ PRÈVIA PER ACCEDIR AL CONCURS DE L’AJUNTAMENT DE

BARCELONA . UNICAMENT ES CELEBRARÀ L’ACTIVITAT SI L’AJUNTAMENT APROVA LA NOSTRA

PROPOSTA .

 LA CONVOCATÒRIA ESTÀ ADREÇADA UNICAMENT A ARTESANS I DISSENYADORS , QUE

PRESENTN ARTICLES EL.LABORATS DE MANERA ARTESANAL . EN CAP CAS S’ACCEPTA

LA REVENTA DE CAP TIPUS DE PRODUCTE NI TAMPOC PRODUCTES D’ALIMENTACIÓ.

ÉS INDISPENSABLE ESTAR EN POSSESIÒ DEL

 CARNET D’ARTESÀ PROFESIONAL EN VIGÈNCIA

 ( NO EL CULTURAL ) PER PODER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

 LES DATES DE CELEBRACIÓ DE LA FIRA SERÀN AL LLARG DEL 2014 . UN COP ACCEPTADA

LA PROPOSTA , ES COMUNICARAN LES DATES EXACTES A PATIR DEL 21 DE DECEMBRE

DEL 2013 . US PREGUEM QUE PRESENTEU LA PROPOSTA ÚNICAMENT AQUELLS QUE

TINGUEU DISPONIBILITAT I COMPROMÍS PER PARTICIPAR A LA FIRA , DONAT QUE ELS

DOSSIERS PRESENTATS SERAN ELS ÚNICS AMB OPCIÓ A PARTICIPACIÓ .

 LA CONVOCATÒRIA AL PORTAL DE L’ÀNGEL NOMÈS PERMET A CADA ARTESÀ OPTAR A

DUES CONVOCATÒRIES I A PARTICIPAR NOMÈS EN DUES EDICIONS AL LLARG DE

L’ANY. SI PRESENTEU EL VOSTRE DOSSIER EN MÉS DE DUES ASSOCIACIONS L’AJUNTAMENT

TINDRÀ EL DRET D’EXCLORE-US DE PARTICIPAR

 LA LLICÈNCIA DE L’AJUNTAMENT S’OTORGARÀ DE MANERA PERSONAL E INTRASFERIBLE.

AIXÒ IMPLICA QUE EL TITULAR QUE PRESENTEU A LA VOSTRA SOL.LICITUD HAURÀ DÈSTAR

AL CÀRREC DE LA PARADA OTORGADA , I SERÀ L’UNIC RESPONSABLE DE LA VENTA

DELS PRODUCTES . CAL TENIR EN COMPTE QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA REQALITZA

INSPECCIONS DE TITULARITAT A CADA ASSOCIACIÓ I QUE L’INCOMPLIMENT DE LA

NORMATIVA IMPLICA SANCIONS .
 ELS COSTOS DE PARTICIPACIÓ SÓN APROXIMADAMENT DE 1050 € PER 14 DIES DE

FIRA . LA TARIFA INCLOU ESTAND DE FUSTA DE 2,50M X 2,50M , TAXES DE VIA PÚBLICA,

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL , VIGILÀNCIA NOCTURNA , LLUM I LA RESTA

DE DESPESES GENERADES PER L’ACTIVITAT .
US RECORDEM QUE ELS PARTICIAPNTS A LA FIRA HAURAM D’ESTAR AL CÀRREC

DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES .


 ESPEREM LES VOSTRES PROPOSTES !

 GRÀCIES !

 IN DESIGN BARCELONA

 www.gretagrita.wix.com/indesignbarcelona

No hay comentarios:

Publicar un comentario