15/10/13

1º CONCURS D’IL·LUSTRADORS PER LA TOTE BAG DE LES BOTIGUES COSHOP

Concurs

1º CONCURS D’IL·LUSTRADORS PER LA TOTE BAG DE LES BOTIGUES COSHOP
Dades bàsiques del concurs
Amb el motiu del llançament de la primera tote bag col·leccionable de les botigues Coshop, Capipota Productions convoca aquest concurs d’il·lustració, amb el propòsit de promocionar a il·lustradors, dissenyadors emergents i la moda sostenible, mitjançant una col·lecció de bosses de roba, portables, reutilitzables, i dissenyades per il·lustradors locals. El propòsit d’aquesta convocatòria és difondre el disseny que es realitza a Barcelona, el dissenyador és part fonamental d’aquest projecte, per això volem que els treballs vagin signats pels seus autors com parteix integrant de tota la il·lustració, i així donar a conèixer el seu treball per tot el món!
Participació: Lliure i gratuïta
Tema: es convoca a il·lustradors i dissenyadors gràfics a presentar una il·lustració destinada a l’estampació de la primera Tote Bag de Coshop (detallis borsa: tela de cotó….etc) amb la següent temàtica: Barcelona, moda ètica, sostenibilitat i col·laboració. També haurà d’incloure el nom de COSHOP (nom de les botigues) i la signatura del propi autor.
Format: grandària A4 vertical; per a impressió en serigrafia a 1 tinta. El dissenyador haurà de triar el color de la borsa (entre els models proposats) i el color d’impressió de la il·lustració (color PANTONE)
Data limiti i enviament proposades: l’enviament dels treballs haurà de ser via email (mariona@capipotaproductions.com), màxim 2 treballs per participant, termini màxim fins al 23 d’octubre de 2013.
Gratificació: ser la imatge de la primera tote bag de les botigues Coshop, difusió il·limitada del treball i del seu autor per tot el món!!. La botigues Coshop estan situades als barris del Born i Gòtic i gran part dels clients són de turisme estranger.
Bases i condicions
Es convoca als il·lustradors a enviar el seu treball més destacat (sota el seu criteri). Es pot presentar màxim 2 il·lustracions per participant.
El concursant garanteix que és l’autor de la il·lustració presentada al concurs i que ningú pot reclamar el dret algun sobre ella.
Els treballs poden ser publicats o inèdits. La participació és lliure i gratuïta.
Per presentar un treball publicat s’haurà de fer referència al mitjà i data de publicació, aclarint-ho en el formulari d’inscripció.
Participants
Poden participar professionals i estudiants, de manera individual o grupal, sense cap classe de limitació o exclusió.
En cas de ser un equip de treball constituït per dos o més persones s’ha de designar a través del formulari d’inscripció a un representant, membre de l’equip, per a totes les finalitats operatives i legals del Concurs. L’o els titulars del treball presentat hauran de ser els autors del mateix, garantint per escrit tal condició en el formulari d’inscripció, sent els únics responsables enfront de les gestions respectives.
Tant el responsable de la inscripció com els co autors dels treballs enviats declaren ser els autors dels mateixos, tant del disseny total com de les parts que ho componen.
Format de les il·lustracions
Els arxius s’enviaran únicament en format digital amb les següents característiques:
Grandària: La il·lustració ha d’estar continguda sobre un fons blanc de 21cm x 29.7 cm (A4 – vertical), per a impressió en serigrafia a una tinta (1 color).
Format: jpg
Resolució: 300 dpi
Pes màxim: 5 megues
Inscripció
Per inscriure’s en el concurs és necessari enviar a mariona@capipotaproductions.com amb termini màxim fins al 23/10/13 les següents dades:
Dades d’inscripció:
Autor (nom, cognoms):
DNI:
Nacionalitat:
Lloc de residència:
Titulo del treball:
Color de la Borsa:
Color d’impressió (Pantone):
Adjuntar en el mateix mail l’arxiu del treball (màxim 2 per participant, segons l’establert a les bases referent al Format de les il·lustracions)
En cas de tractar-se una il·lustració ja publicada o usada en altres mitjos/suports, especificar data, lloc i suport:
En el moment de l’enviament de les dades d’inscripció i l’o els treballs, s’estan acceptant les bases d’aquest concurs.
A mesura que es vagin rebent les il·lustracions, s’aniran admetent aquells que compleixin amb els requisits.
L’organització podrà rebutjar aquelles que no les compleixin, o les que pel seu contingut atemptin contra drets fonamentals o incloguin material il·lícit o pornogràfic.
Terminis
El termini per a la recepció dels treballs serà des de la convocatòria del concurs fins al 23 d’octubre de 2013, tots dos inclusivament.
Etapes del Certamen
1. Publicació dels treballs preseleccionats
Dels treballs rebuts, el Comitè organitzador realitzarà una preselecció que es publicarà el 24/10/13 a la pàgina de CoShop i a les xarxes socials.
2. Votacions
Tots els treballs preseleccionats seran votats pel públic mitjançant aplicació en Facebook a partir del 24/10/13.
3. Publicació del treball guanyador
L’organització presentarà a l’autor de la il·lustració guanyadora per a la primera tote bag de Coshop a partir del 6 de novembre en la trobada de dissenyadors que se celebrarà aquest mateix mes.
Jurat i Premis
Les votacions del concurs es faran per jurat popular, votacions obertes mitjançant aplicació en Facebook. Els participants hauran de fer-se fan de la pàgina Coshop a Facebook i seleccionar la imatge preferida per la tote bag de Coshop.
La recompensa per al guanyador del concurs serà la difusió il·limitada en quantitat i temps de la il·lustració guanyadora, estampada en la tote bag de la botiga Coshop com a part d’una col·lecció de borses i sobretot amb el reconeixement exprés de l’autor del treball.
Drets sobre les il·lustracions presentades
Amb la finalitat de poder dur a terme quantes accions promocionals i de difusió del concurs consideri necessària l’organització, tots els participants cediran a la mateixa, de forma exclusiva i amb caràcter gratuït, els drets de comunicació pública, reproducció i difusió de les il·lustracions presentades a concurs. La cessió d’aquests drets quedarà circumscrita a accions divulgatives, promoció i informació de les activitats de la Coshop.
L’organització també es reserva el dret a modificar el color de la borsa i el de la impressió per motius de trencaments d’estoc per part del proveïdor.
Protecció de dades de caràcter personal
Les dades obtingudes a través dels formularis d’inscripció seran tractats de conformitat amb les bases del concurs, i en cap cas es comunicaran o cediran a tercers.
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, totes les dades facilitades passaran a formar part de la base de dades de Capipota Productions, a fi de gestionar correctament la participació en el concurs i complir amb el recollit a les presents bases.
En tot moment serà possible accedir a aquest fitxer per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que es durà a terme conforme a la normativa vigent, dirigint-se per escrit a info@capipotaproductions.com.
Acceptació de les bases
Els participants, pel nero fet de participar en el concurs, accepten totes i cadascuna de les bases del mateix.
Tots els participants renuncien de forma expressa a efectuar impugnació alguna de les decisions del jurat.
Fitxa tècnica de la bossa

No hay comentarios:

Publicar un comentario