31/5/10

GLAM FESTIVAL

Bases de participació: LLEGIU-LES ABANS D’INSCRIURE’S, EL TELEFON D’ATENCIÓ NOMES ES EN CAS DE DUBTE.
1 - L’Associació Cultural Projecte Desat’Art de Figueres, amb el suport de l’Excel·lentissim Ajuntament de Figueres, organitzen pel proper dissabte dia 26 de juny de 2010, i de 12h a 24h, una festa anomenada “GLAM FESTIVAL”, i que serà un festival de les Arts; que es farà a la Rambla de Figueres.

2 - En aquesta Fira s’inclou: Pintura, Dibuix, Fotografia, Aerografia, Body Art, Escultura, Artesania Selecta; no s’admeten objectes de revenda.

3 - Es condició imprescindible que les creacions presentades siguin originals i pròpies de cada artista. No s’accepten copies o litografies numerades. Els Artesans hauran de presentar el Carnet d’Artesà. Els Artistes presentaran el seu Currículum Artístic. L’Organització crearà una comissió de seguiment durant el transcurs de la Fira per vetllar que no s’incorporin productes de creació aliena.

3.1 - L’incompliment de l’article 3 suposa l’expulsió automàtica de la Fira i no donarà dret a demanar el reemborsament de la quota de participació a la mateixa.

3.2 - Així mateix l’Associació té el dret de comunicar a l’Associació Catalana d’Artistes i Pintors de Catalunya, de Fires Itinerants, les dades personals de l’infractor com a denuncia d’intrusisme i males pràctiques, i prendre les mesures oportunes.

4 - Es necessària la reserva prèvia mitjançant inscripció, amb la documentació que cal presentar: les dades del formulari adjunt, un Currículum Artístic, copia del Carnet d’Artesà i unes imatges de l’obra a vendre (pes màxim per imatge, 1 Megabyte), (els Socis no han d’enviar cap imatge ni currículum). La documentació s’ha de transmetre per mail a: ferias@desatart.org o per correu postal a: Projecte Desat’Art, c/ Cresques Elias, 1 -5e3a, 17600-Figueres.

5 - L’espai reservat a cada artista es de com a màxim 4 metres lineals per 3 metres de fondo. Les parades han d’estar muntades a les 11:45 hores, qualsevol retard injustificat pot suposar la rescissió del contracte i la no participació a la Fira. S’intentarà que els vehicles pugin entrar per descarregar. NO es poden desmuntar les parades abans de les 23h., excepte en cas de força major.

6 - Cada artista haurà de portar el seu material d’exposició. (Tendal, carpa, taula, llums, allargs, cavallets, etc.). L’Associació facilitarà una pressa de corrent, però no subministrarà cap mena de taula, cavallet, etc. El transport del material es a càrrec de cadascun. No es permès de tenir cap mena d’article per terra.

7 - La data màxima per la preinscripció serà el dia 1 de juny de 2010. Les places son molt limitades.

8 - L’ubicació de les parades les adjudica l’organització, alternant el producte exposat. Les places adjudicades son per sorteig. No es canviaran els llocs adjudicats.

9 - L’Organització invertirà part de la recaptació en publicitat per garantir l’èxit de visitants.

10 - El preu de la inscripció es:

Socis de l’Associació:
Pintura, Escultura, Dibuix i Fotografia: 30 euros
Artesania: 40 euros

No Soci:
Pintura, Escultura, Dibuix i Fotografia: 40 euros
Artesania: 50 euros

10.1 – Els diners no es retornaran en cap cas; en cas d’anulació de la Fira per mal temps, es celebrarà la mateixa en nova data.

11 - Un cop l’Organització hagi donat el vist i plau, s’informarà al Artista per que dugui a terme el pagament de l’inscripció.

El numero de compte per fer l’ingrés, s’enviarà via mail o per missatge al mòbil. Si voleu pagar per Paypal, rebreu un mail amb un enllaç i les instruccions a seguir. Qualsevol ingrés en compte no autoritzat, no donarà drets i no es retornarà.

12 - La forma de pagament es pot triar:
Via ingrés en compte
Via Paypal des de casa per Internet (+2 euros despeses)

13 – L’Associació es l’autoritat que vetllarà pel compliment d’aquestes bases, el pagament de la quota es la signatura que suposa la plena acceptació de les mateixes.

Qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb el telèfon d’informació de Fires: 633 135 404 (de dl. a dv. i de 9 a 14)

Associació Cultural Projecte Desat’Art
Inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el numero 38470
Cresques Elies, 1 - 5e. 3a. – 17600 – Figueres, Catalunya, Europa
NIF: G55025365 – www.desatart.org

No hay comentarios:

Publicar un comentario