2/3/15

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA


MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA
10, 11, 12 i 13 de setembre de 2015

Novetat/Novedad

Com ja veureu al reglament, aquest any dediquem un espai dins el recinte del mercat, a la venda de productes d'alimentació restringit a productes envasats i etiquetats.
Como ya veréis en el reglamento, este año dedicamos un espacio dentro del recinto del mercado a la venta de productos de alimentación restringido a productos envasados ​​y etiquetados.


Ubicació del Mercat / Ubicación del Mercado

El Mercat de Paradistes està situat al costat de les Piscines Municipals (C/ de la Plana).
El Mercado de Paradistas está situado al lado de las Piscinas Municipales (C/ de la Plana).

           
Informació i inscripció al Mercat de Paradistes
Información e inscripción en el Mercado de Paradistas


1.    Per participar al Mercat de Paradistes 2015 heu de llegir i acceptar la normativa i descarregar-vos la solicitud a l'adreça http://www.firatarrega.cat/fira/mercat-paradistes/ Heu d'enviar la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació demanada per correu postal o electrònic o bé per fax.

Para participar en el Mercado de Paradistas 2015 debéis leer y aceptar la normativa y descargaros la solicitud en la dirección http://www.firatarrega.cat/fira/es_mercat-paradistes/
Debéis enviar la solicitud rellenada junto con el resto de documentación por correo postal, mail o fax.


2.    Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros.Contacte

Carme Bosch
Responsable del Mercat de Paradistes
T. 973 310 854
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario