26/3/14

Pop Up Stores 080 Barcelona Fashion 2014

Benvolguda, Benvolgut,

Us informem que a data d'avui 25 de març, s'obre el termini per a presentar les
sol·licituds per a la participació en les Pop Up Stores en el marc de l'esdeveniment
080 Barcelona Fashion, que es celebrarà del 30 de juny al 4 de juliol de 2014,
trobareu les bases de participació en el següent enllaç 
Cliqueu<http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=37c244cc1d748310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=37c244cc1d748310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=60d831bd8479a31031bd8479a3108d0c1e0aRCRD>

Per a tal finalitat, us detallem a continuació els aspectes i procediments claus:

Adjuntem el formulari de sol·licitud per a les Pop Up Stores.

Termini per presentar les sol·licituds de participació: fins el dimecres dia 30
d'abril (inclòs) fins les 14.00h.


Beneficiaris/beneficiàries-Dissenyadors/ores, marques de moda i/o les persones titulars de marques de moda amb
establiment operatiu a Catalunya, estatals o internacionals.

-Persones, professionals del sector, (showrooms), institucions i/o entitats del món
de la moda o escoles de moda convidades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya quan sigui d'especial interès per l'esdeveniment.

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar al Registre del Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya del carrer Provença 339, 08037 Barcelona de dilluns a divendres de
9 a 14 hores o a qualsevol dels llocs i per qualsevol dels mitjans que estableix
l'article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Procediment

Important! El procediment per entregar la informació sobre els
dissenyadors/marques/empreses que es publicarà en el catàleg i la pàgina web s'haurà
d'enviar a través d'un formulari online.

1r - Completar formulari online que trobareu a
http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/pop-stores , una vegada completat el
formulari rebreu un codi de referència que haureu de fer constar a la sol·licitud.

2n- Completar sol·licitud que adjunto, mencionant el codi de referència, en
l'apartat "documentació que s'adjunta".

3r- Imprimir, signar i entregar al registre del Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya de dilluns a divendres de 9 a 14 h o enviar per correu certificat dins
de la data límit.

Documentació:

Les persones interessades, han de presentar la documentació següent per publicar en
els elements de comunicació i l'han de trametre a través del formulari que està
disponible a la pàgina web http://www.080barcelonafashion.cat/formularis/pop-stores

- Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, mail, web,  etc.).

- Logotip de la marca mides 142x142 (en format png o gif o jpg).

- Dades de facturació.

Una vegada tramesa aquesta informació mitjançant el formulari digital, la persona
interessada ha de rebre un codi de referència que ha de constar en la sol·licitud.

Documentació que s'ha d'ajuntar a la sol·licitud:


a) Descripció del posicionament en el mercat (incloent segment de preus, llistat de
punts de venda per ordre d'importància, activitats de màrqueting, etc.).

b) Descripció dels productes que estan a disposició de la venda (categoria, segment
de preus, etc.).

c) Un mínim de 3 fotografies del producte a exposar.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en
qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.


-Obligacions de les persones participants:Els/les dissenyadors/ores, les persones titulars de marques i institucions
seleccionades per participar a les Pop-Up Stores que se celebra durant el 080
Barcelona Fashion, han d'abonar com a mínim un mes abans de l'inici de
l'esdeveniment, un import de 300 euros, IVA exclòs, mitjançant transferència
bancaria al numero de compte bancari que faciliti el Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya,


Per més informació:

Si teniu algun dubte o qüestió us podeu posar en contacte amb  l'àrea de moda a
través del correu moda@gencat.cat<mailto:moda@gencat.cat> o bé al telèfon 93 551 54
52.

Cordialment,Àrea de Moda
Consorci de Comerç, Artesania i Moda
Departament d'Empresa i Ocupació


Provença, 339. 1a. Planta | 08037 - Barcelona | Tel. 935515452| Fax 935671496
nredondo@gencat.cat<mailto:nredondo@gencat.cat> 
http://www.ccam.cat<http://www.ccam.cat/>
Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir
informació privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada,
us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per error,
us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el destruïu.
 P Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és realment necessari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario