28/2/13

MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA


MERCAT DE PARADISTES DE TÀRREGA
5, 6, 7 i 8 de setembre de 2013Ubicació del Mercat / Ubicación del Mercado

El Mercat de Paradistes està situat al costat de les Piscines Municipals (C/ de la Plana).
El Mercado de Paradistas está situado al lado de las Piscinas Municipales (C/ de la Plana).

           
Informació i inscripció al Mercat de Paradistes
Información e inscripción en el Mercado de Paradistas


1.      Per participar al Mercat de Paradistes 2013 heu de llegir i acceptar la normativa i descarregar-vos la sol·licitud a l’adreça www.firatarrega.com Heu d’enviar la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació demanada per correu postal o electrònic o bé per fax.

Para participar en el Mercado de Paradistas 2013 debéis leer y aceptar la normativa y descargaros la solicitud en la dirección www.firatarrega.com
Debéis enviar la solicitud rellenada junto con el resto de documentación por correo postal, mail o fax.

2.      Confirmeu-nos si us plau el vostre correu electrònic quan empleneu la sol·licitud de participació o bé envieu-nos un mail de confirmació a recursos@tarrega.cat

Confirmarnos por favor vuestro correo electrónico cuando rellenéis la solicitud de participación o bien enviadnos un mail de confirmación a recursos@tarrega.cat


3.      Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros.Contacte

Carme Bosch
Responsable del Mercat de Paradistes
T. 973 310 854
recursos@tarrega.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario