27/4/13

Información de ferias varias catalunya del servici de promoción cultural

Veien que no tothom pot obrir el drive que enviem us ho pesem en aquest format per que el puguem veure be.
Important llegir les normes de participació.
dates de fires
Ref: 008 st Cugat  ( tancada/cerrada)
Ref;009 terrassa  (tancada/cerrada)
Ref:010 la cirera ( es tanca/ se cierra el 11/5/)
Ref:011 quimera ( es tanca /se cierra 15/5/)
Ref:012  sarria  (s’obre/se abre 24/4)
Ref: 013 st Climent (s’obre /se abre 30/4)
Ref: 014 la marina (s’obre /se abre 6/5)


 DREÇATS serveis de promoció cultural


Que fer per poder participar en una fira nostre:
1-     En quan veiem la convocatòria trucar per assegurar-nos que hi hagi lloc per el producte que tenim,( seguim amb la política de tres parades de cada producte).
2-     Un cop tenim la confirmació de que hi ha lloc hem de fer dues coses simultànies
-          Enviar la documentació requerida(via mail)si ja la tenim actualitzar els autònoms I enviar la declaració responsable completament omplerta
-          Fer el 50% del ingrés (indicant el vostre nom , producte i referencia de la fira. (exemple mimi, cultura, ref:014) (la caixa: 2100 1089 76 0200089257 dreçats serveis de promoció cultural)
Tots dos passos s’han de fer al mateix moment ja que no volem mal entesos i la forma de la reserva es únicament el pagament del 50%
Si passats tres dies de haver entregat la documentació no s’ ha fet el pagament es perd la plaça
3-     El preu serà amb metros lineals multiplicat per dia de fira.
4-     Si hi hagués alguna anul·lació de la fira per part nostre,  es retornaria el import ingressat menys el  cost del banc de la devolució.
5-     Si  per el contrari l’ anul·lació es per part vostre i no hi ha una causa justificada no es retornarà el import.
6-     Cada firaire s’ ha de portar el seu material i nomes es subministren 75w per parada per lo que si es necessita mes us heu de portar el vostre propi generador de corren.
7-     En les fires temàtiques es obligatori guarnir la parada i anar vestits de la temàtica de la fira l’ incompliment d’aquesta norma pot ser causa d’ expulsió de la fira sense retorn de cap import econòmic.
8-     nomes hi ha 30 dies natural per poder fer la reserva, tots els ajuntaments  ens reclamen 15  dies de revisió de la documentació.
9-     Si algun ajuntament no  permet a un firaire participar a la fira es comunicarà en la major brevetat de temps, i encara que per nosaltres estigui tot correcte que te la ultima paraula son els ajuntaments.
10- Si algú vol factura ens ha de fer arribar les dades de facturació i haurà de sumar el 21% del iva al preu de la fira.
11- El horari d’ atenció es de 10 a18h de dilluns a divendres, demanem que es respecti aquest horari, si hi ha alguna emergència important es pot trucar en un altre horari, sinó contestem estem reunits, deixeu un missatge al contestador
12- En  els dies de fires es facilitarà un telèfon d’ emergències per solucionar qualsevol esdeveniment.
Quina documentació tinc que presentar (obligatori)
-          Full de declaració responsable, un per cada fira encara que siguin en setmanes successives i han d’ estar degudament omplertes
-          DNI
-          IAE (activitat econòmica d’ hisenda)
-          RC(assegurança)
-          Autònoms
Tota aquesta documentació ha d’anar al mateix nom que el del DNI i serà comprovada davant qui correspon, ajuntament, comerç, hisenda, seguretat social etc...
Quines dades he de donar: (obligatori)
-          Nom i cognom (de la persona que fa l’ ingrés)
-          Mòbil de contacte
-          Producte
-          Metres lineals de la parada
-          Fotos de la parada i el producte
Si us falta alguna documentació truqueu-nos potser us podem oferir alguna solució

No hay comentarios:

Publicar un comentario