21/11/12

fira de l’any a PLAÇA LESSEPS

hola  companys
ja estem preparant la ultima fira de l’any a PLAÇA LESSEPS els proper dia 21-22-23 de desembre 2012 i heu de tenir en compte diverses coses.
  
1-   com sempre farem una selecció molt acurada de les parades hi ha places il·limitades  ja que tothom pot entrar i serà segons producte i estricte ordre de pagament de la reserva del lloc que com sempre es del 50% del import indicant el vostre nom , producte i referencia de la fira. (exemple mimi, cultura, ref:013) la caixa: 2100 0802 41 0106739610   **el preu es la parada de 3x2 surt a 100€ la artesania en general, l alimentació a consultar, el metro addicional de qualsevol parada es de 10€
primer ens truqueu pregunteu si teniu lloc i si es afirmatiu ja podeu fer la reserva del vostre lloc
3-   en el moment del muntatge de la fira el dia 21/12 a les 7 am es el moment de efectuar la resta del pagament de la fira el 50% restant i portar fotocopia del comprovant del banc
 4-     es obligatori que es portin bombetes de baix consum com a molt per parada es subministraran 100w, si alguna persona porta o necessita mes potencia que porti el seu generador. si el augment no es comunicat no ens farem responsables de la falta de subministrament en la seva parada, portar mes de 100w no assegurem el subministra
per un tema personal, si ens heu de trucar ho podeu fer al telèfon 676519669 a partir de les 14h fins a les 22h.
ens tindríeu de fer arribar la següent informació al fer la inscripció:
nom i cognom(el de la persona que fa l ingrés)
mòbil de contacte
metres
producte
fotos de la parada
pd: us em ajustat el preu de la fira per tots aquells que al llarg de l’ any treballeu amb nosaltreshola compañeros
ya estamos preparando la ultima feria del año en PLAZA LESSEPS el próximo día 21-22-23 de diciembre 2012 y debe tener en cuenta varias cosas.
  
1 - como siempre haremos una selección muy cuidadosa de las paradas hay plazas ilimitadas ya que todo el mundo puede entrar y será según producto y estricto orden de pago de la reserva del puesto que como siempre es del 50% del importe indicando su nombre , producto y referencia de la feria. (ejemplo mimi, cultura, ref: 013) la caja: 2100 0802 41 0106739610 ** el precio es de la parada de 3x2 sale a 100 € la artesanía en general, la alimentación a consultar, el metro adicional de cualquier parada es de 10 €
primero nos llame pregunte si tiene lugar y si se afirmativo ya puede hacer la reserva de su sitio
3 - en el momento del montaje de la feria el día 21/12 a las 7 am es el momento de efectuar el resto del pago de la feria el 50% restante i traer fotocopia del resguardo del banco
  4 - es obligatorio que se lleven bombillas de bajo consumo como mucho por parada se suministrarán 100w, si alguna persona lleva o necesita más potencia que lleve su generador. si el aumento no se comunicado no nos haremos responsables de la falta de suministro en su parada, llevar mas de 100w no aseguramos el suministro
por un tema personal, si nos tiene que llamar puede hacerlo al teléfono 676519669 a partir de las 14h hasta las 22h.
nos debería de hacer llegar la siguiente información al hacer la inscripción:
nombre y apellido (el de la persona que hace el ingreso)
móvil de contacto
metros
producto
fotos de la parada
pd: os hemos ajustado el precio de la feria para todos aquellos que al largo del año trabajais con nosotros

No hay comentarios:

Publicar un comentario