19/4/12

FIRA DEL SOLSTICI d'Arenys de Mar

Benvolguts,
en complau de convidar-vos una vegada més a la FIRA DEL SOLSTICI d'Arenys de Mar. Que enguany tindrà lloc els dies 22,23 i 24 de juny del 2012 a la Riera.
Per a tots aquells que hi esteu interessats un envio les bases.

CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS
1. L´objectiu de la Fira és fomentar la creativitat dels artesans que elaboren els seus productes i els venen.
2. La Fira es distribuirà en tres sectors: Alimentació, Arts i oficis i Artesans.
3. El preu establert per participar a la fira és:
Artesans: 35 euros Alimentació: 50 euros
Aquests preus són per metre lineal i per a tots els dies. Les parades d´artesania no podran excedir dels tres metres.
4. Documentació que cal adjuntar:
Tots els participants: full d´inscripció de la XXX Fira, fotocòpia del D.N.I i tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar. Per als articles d´alimentació, fotocòpia del carnet de manipuladors d´aliments i registre sanitari.- Caldrà que tots els artesans del sector Alimentació, lliurin a secretaria, abans de formalitzar l´ inscripció, el registre sanitari.-
5. Una vegada el Jurat de Selecció us hagi acceptat, rebreu per correu la documentació acreditativa. No es tindrà en compte la documentació que arribi incompleta. L´ordre d´adjudicacions dels llocs a la fira, serà per rigorós ordre de pagament dels participants.
6. Un cop admesos, caldrà ingressar l´import corresponent al Banc de Sabadell, nº c/c 0081 0103 23 0001301634 a nom l’Associació de la Fira del Sosltici d’Arenys de Mar. És imprescindible el nom del sol·licitant. Abans del dia 8 de juny d´enguany
CAL ENVIAR-NOS FOTOCÒPIA DE L´INGRÉS O TRANSFERÈNCIA, amb el nom del participant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l´ingrés)
També ho podeu tramitar per e-mail a la següent adreça electrònica: firadelsolstici@gmail.com
7.Igualment, podeu fer les inscripcions i trobar més informació sobre la fira a la web :http://www.arenysdemar.cat/entitats/fira
8. Cada expositor es preocuparà de portar tot allò que necessiti per a muntar la seva parada.
L´organització s´ocupa de la instal·lació elèctrica.
9. Aquells que es portin ells mateixos la instal·lació elèctrica no podran superar la potència de 100w. per metre lineal de parada. Per a endollar amb la línia de corrent s´exigeix de portar una clavilla Cetac de 16 ampers, de 2 pols, més TT (terra-terra).
10. Al moment de l´arribada i abans de muntar la parada se us lliurarà un contracte de responsabilitat civil, que haureu de signar.
11. L´obertura de la Fira serà el DIVENDRES 22 DE JUNY. L´horari, serà cada dia, a partir de les 17 hores.
  1. La Fira estarà situada a la Riera d'Arenys de Mar. La primera parada de la Fira, serà el lloc on ens trobareu, davant Riera Bisbe Pol, 77.
  2. El dissabte 23 de juny hi ha mercat setmanal en el recinte de la fira. Per això el divendres s´haurà de deixar lliure l´espai, fins a les 16 h, del dissabte.
-------------------------------------
FULL D´INSCRIPCIÓ 2012
XXX FIRA DEL SOLSTICI D´ESTIU
Artesania i Productes Naturals
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Sol·licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d' Estiu, que tindrà lloc els propers dies 22, 23 i 24 de juny a la Riera d' Arenys de Mar.
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
NIF:
TELF.1 :
MÒBIL
E-MAIL
METRES LINEALS PARADA (els mateixos que els de la carpa):
PRODUCTES PER A VENDRE:
Arenys de Mar,____de____________del 2012
Signat: El sol·licitant,
Torneu aquesta inscripció a:
FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU
Carrer Frederic Marés, nº 2
Tels:665 520 338 i 665 518 181
08350 Arenys de Mar (Barcelona)
(TAN SOLS els dilluns a partir del 16 d´abril i fins al 8 de juny)


-- 
Fira del Solstici
info@firadelsolstici.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario