10/3/11

FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU PRODUCTES NATURALS I ARTESANS.

XXIX FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
  d’artesania i productes naturals
  ARENYS DE MAR
  24, 25 i 26 de juny de 2011

La fira vol promocionar als artesans que elaboren els seus productes de forma creativa ampliant al mateix temps el ventall dels nostres participants.

Per aixó continuem amb la línia iniciada en els últims anys, volem mostrar-vos els mestres artesans d’arreu de Catalunya i oferir-vos les diverses tècniques amb les que ells es guanyen la vida. 


 Benvolguts amics, amigues:

Amb motiu de la XXIX Fira del  Solstici d’ Estiu, de productes naturals i artesanals, restem a la votra disposició per a qualsevol informació, ja siguin avisos, aclariments, etc.,us atendrem al carrer Frederic Marès, nº 2 d'Arenys de Mar, al telèfon 665 520 338 i 665 518 181, tots els DILLUNS  de 9 a 1 del matí,  del dia 18 d’abril al 6 de juny.
Recordeu que el  Jurat de Selecció valorarà tots els productes que s’hi exposaran, d’acord amb les bases establertes.

Durant els dies en que dura la fira hi haurà simultàniament un concurs de fotografies, organitzat des de la mateixa fira per tal triar les millors imatges per als cartells de l’any vinent. Agrairem la vostra col·laboració amb els concursants.

Esperant reveure’ns ben aviat, aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos cordialment.


CONDICIONS GENERALS PER ALS ARTESANS

1. L’objectiu de la Fira és fomentar la creativitat dels artesans que elaboren els seus productes i els venen.

2. Queda totalment prohibida la venda dels següents productes: plàstics i derivats, objectes de goma, closques, bijuteria no artesana, xapes metàl·liques, objectes fets de resina, qualsevol obra en metall, bronze i orfebreria d’ importació, papirs egipcis, samarretes estampades amb figures comercials ( es permetran les treballades i pintades a mà), roba ètnica importada, extensions de cabells, heràldiques i minerals, en resum, qualsevol producte que no sigui artesà. En el cas que es detecti la venda d’algun dels productes esmentats, l’organització es reserva el dret d’admissió d’aquells productes que no compleixin amb l’ objectiu de la Fira.

3. La Fira es distribuirà en tres sectors: Arts i oficis, Artesans i  Alimentació.

4. El preu establert per participar a la fira és:

        Artesans: 35 euros         Alimentació: 50 euros
Aquests preus són per metre lineal i per a tots els dies. Les parades d’artesania no podran excedir dels tres metres.

5. Documentació que cal adjuntar:   
Tots els participants:  full d’inscripció de la  XXIX Fira, fotocòpia del D.N.I i tres fotografies dels articles que es fabriquen i es volen exposar. Per als articles d’alimentació,  fotocòpia del carnet de manipuladors d’aliments i registre sanitari.- Caldrà que tots els artesans del sector Alimentació, lliurin a secretaria, abans de formalitzar l’ inscripció, el registre sanitari.-

6. Una vegada el Jurat de Selecció us hagi acceptat, rebreu per correu la documentació acreditativa.  No es tindrà en compte la documentació que arribi incompleta. L’ordre d’adjudicacions dels llocs a la fira, serà per rigorós ordre de pagament dels participants. 

7.     Un cop admesos, caldrà ingressar l’import corresponent a, B.B.V.A d’Arenys de Mar, núm. de compte: 0182.1468.53.0200232473, a nom del Centre Excursionista d’Arenys  de Mar. És imprescindible el nom del sol·licitant.  Abans del dia 6 de juny d’ enguany 
CAL ENVIAR-NOS FOTOCÒPIA DE L’INGRÉS O TRANSFERÈNCIA, amb el nom del participant. (El nom del titular de la parada, ha de ser el mateix del que faci l’ingrés)
També ho podeu tramitar per e-mail a la següent adreça electrònica: firadelsolstici@gmail.com

8.Igualment, podeu fer les inscripcions i trobar més informació sobre la fira a la web : http://www.arenysdemar.cat/entitats/fira


9. Cada expositor es preocuparà de portar tot allò que necessiti per a muntar la seva  parada. L’organització s’ocupa de la instal·lació elèctrica.

10. Aquells que es portin ells mateixos la instal·lació elèctrica no podran superar la potència de 100w. per metre lineal de parada. Per a endollar amb la línia de corrent  s’exigeix de portar una clavilla Cetac de 16 ampers, de 2 pols, més TT (terra-terra).

11. Al moment de l’arribada i abans de muntar la parada se us lliurarà un contracte de responsabilitat civil, que haureu de signar. 

12. L’obertura de la Fira serà el DIVENDRES 24 DE JUNY. L’horari, serà cada dia, a partir de les 17 hores.

13. La Fira estarà situada a la Riera. El Centre Cultural del Calisay, serà el lloc on ens trobareu.

14. El dissabte 25 de juny hi ha mercat setmanal en el recinte de la fira. Per això el divendres s’haurà de deixar lliure l’espai, fins a les 16 h, del dissabte.
     
-------------------------------------


FULL D’INSCRIPCIÓ 2011
XXIX FIRA DEL SOLSTICI D’ESTIU
Artesania i Productes Naturals

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
Sol·licitem participar com a expositors a la Fira del Solstici d' Estiu, que tindrà lloc els propers dies 24, 25 i 26 de juny a la Riera d' Arenys de Mar.

NOM I COGNOMS:

ADREÇA:

CODI POSTAL:

POBLACIÓ: 

NIF:

TELF.1 :                   

MÒBIL

E-MAIL

METRES LINEALS PARADA: 

PRODUCTES  PER A VENDRE:Arenys de Mar,____de____________del 2011

Signat: El  sol·licitant,   
             
Torneu aquesta inscripció a:

FIRA DEL SOLSTICI D' ESTIU
Carrer Frederic Marés, nº 2
Tels:665 520 338 i 665 518 181
08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
(TAN SOLS els dilluns a partir del 18 d’abril i fins al 6 de juny)
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario